Produkt „Start Medic“ je určen pro lékaře, kteří si otevírají vlastní praxi. S touto aktivitou je spojena celá řada administrativních úkonů. Jedná se nejen o získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb, ale i mnoho dalších dokumentů, které jsou buď zákonnou povinností anebo praktickým pomocníkem, který může provoz soukromé lékařské praxe značně ulehčit.

V rámci Start Medicu nabízíme optimální nastavení základních smluvních vztahů (nájemní smlouvy, pracovní smlouvy, smlouvy se ZP, smlouvy o odvozu nebezpečného odpadu, správné nakládání s léčivy, atp…), díky kterému se do budoucna vyhnete potencionálním nepříjemnostem ze strany zaměstnanců, pacientů, úřadů nebo jiných kontrolních orgánů. Naším i Vaším společným cílem je bezproblémové fungování praxe. Společným bonusem je šance hned od počátku nastavit, zavést a udržovat organizaci tohoto specifického podniku tak, aby jeho chod vyhovoval Vám a zároveň splňoval všechny legislativní požadavky.

Připravíme pro Vás aktuální a praktické informace, které Vás upozorní na více či méně závažné body týkající se administrativních a právních aspektů poskytování zdravotních služeb. Rádi Vás budeme informovat detailech dané úzké problematiky a dáme Vám informace k tomu, abyste mohli chod své praxe nastavit správně.

Víme, že informace jsou jen začátek. Ale proč si začátek neulehčit…

Nejdůležitější je následně daná pravidla zavést do běžného provozu a řídit se jimi. Proto Vám pro oblasti, pro které to bude možné, připravíme individualizované dokumenty a vzory, abyste měli to podstatné vždy k dispozici.

V rámci této služby jsme schopni zprostředkovat i ekonomické a účetní poradenství nebo poskytnout školení BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a PO (požární ochrana).

V případě zájmu Vám rádi zprostředkujeme konzultace s některým z našich spolupracujících právníků: www.pravnisluzby.info

Ceník