Cena: 13 500,- plus cestovné. Cena je uvedena bez BOZP a PO. V případě zájmu
o tyto produkty bude cena sjednána individuálně.

Cestovné mimo Prahu je účtováno paušální částkou za ujeté kilometry. Cena za
1 km činí 5,- Kč. Maximální účtovaná částka za cestovné je 5000,- Kč.