Příprava osob zajišťujících radiační ochranu registranta

 

  1. Zahájení kurzu, organizační pokyny
  2. Základy mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření – legislativní úvod
  3. Základy fyziky ionizujícího záření pro potřeby radiační ochrany

Přestávka – občerstvení

  1. Organizace radiační ochrany
  2. Biologické účinky ionizujícího záření

Přestávka – občerstvení

  1. Lékařské ozáření
  2. Zkoušky zdrojů, radiační ochrana pacientů a personálu
  3. Test
  4. Závěr, vyhodnocení výsledků testu, předání Osvědčení o absolvování odborné přípravy