Zahájení kurzu, organizační pokyny

  1. Základy mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření – legislativní úvod
  2. Základy fyziky ionizujícího záření pro potřeby radiační ochrany
  3. Biologické účinky ionizujícího záření
  • Přestávka
  1. Organizace radiační ochrany
  2. Registrace, registrant, osoba zajišťující radiační ochranu registranta
  3. Lékařské ozáření
  • Přestávka
  1. Zkoušky zdrojů, radiační ochrana pacientů a personálu
  2. Radiační ochrana ve stomatologii

Test

Závěr, vyhodnocení výsledků testu