Převod zdravotnické praxe fyzické osoby na právnickou osobu /s.r.o./

Kompletní servis: 36.000,-Kč

V ceně jsou zahrnuty následující služby:

  • založení společnosti s.r.o. zakladatelskou listinou (společenskou smlouvou)
  • vytvoření provozního řádu k schválení příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví
  • zpracování dokumentace a podání žádosti pro získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb
  • komunikace se zdravotními pojišťovnami
  • podání návrhu na obchodní rejstřík
  • notářské a správní poplatky a kolkové známky

Doba převodu: cca 3-5 měsíců

Převod je realizován ve spolupráci s právním oddělením SPL ČR.

V případě zájmu nás kontaktujte na prevodpraxe@zdravotnictvi.cz .

 

CeníkReference