doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.

Odborný pracovník Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, pedagog  I. LF UK v Praze, obor veřejné zdravotnictví,  advokát se specializací na medicínské právo

Mgr. Jiří Slavík

hlavní právník České stomatologické komory,  advokát specializující se zdravotnické právo (veřejné i soukromé) se zvláštním zaměřením na poskytování zdravotních služeb zubními lékaři,

Ing. et Ing. Naďa Tylová

vzdělání: titul Ing. ČVUT,  Fakulta elektrotechnická, Praha, Obor:  Biomedicínské inženýrství , titul Ing. ČVUT, Fakulta biomed. inženýrství, Kladno Obor: Přístroje a metody pro biomedicínu,   titul Bc., ČVUT, Fakulta biomed. inženýrství, Kladno, Obor: Biomedicínský technik

Ing. Zuzana Doležalová

osoba odborně způsobilá v oblasti bezpečnost a ochrana zdraví při práci,  prokuristka společnosti BOFIA medical, s.r.o.

 

Mgr. Jakub Uher

právník Sdružení praktických lékařů ČR, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, Sdružení ambulantních gynekologů., advokát

 

Ing. Tereza Koukalová

Vzdělání: titul Ing. ČVUT, Fakulta biomed. inženýrství, Kladno, Obor: Přístroje a metody pro biomedicínu,

MUDr. Břetislav Štípek – odborný konzultant

odbornost: radiodiagnostika – 2 atestace z radiologie, praxe: od srpen 1976 Nemocnice Slaný, od 1977 – Nemocnice Rakovník, od roku 1985 do 2002 – primář Nemocnice Louny, od 2002 – doposud Nemocnice Slaný