doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.

Odborný pracovník Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, pedagog I. LF UK v Praze, obor veřejné zdravotnictví, advokát se specializací na medicínské právo
Mgr. Jiří Slavík

hlavní právník České stomatologické komory, advokát specializující se zdravotnické právo (veřejné i soukromé) se zvláštním zaměřením na poskytování zdravotních služeb zubními lékaři,
Mgr. Jakub Uher

právník Sdružení praktických lékařů ČR, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, Sdružení ambulantních gynekologů., advokát
JUDr. Adam Doležal, LL.M.

právník Sdružení praktických lékařů ČR, odborný pracovník Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, advokát
Ing. et Ing. Naďa Tylová

vzdělání: titul Ing. ČVUT, Fakulta elektrotechnická, Praha, Obor: Biomedicínské inženýrství , titul Ing. ČVUT, Fakulta biomed. inženýrství, Kladno Obor: Přístroje a metody pro biomedicínu, titul Bc., ČVUT, Fakulta biomed. inženýrství, Kladno, Obor: Biomedicínský technik,

Ing. Tereza Koukalová

Vzdělání: titul Ing. ČVUT, Fakulta biomed. inženýrství, Kladno, Obor: Přístroje a metody pro biomedicínu,
Ing. Zuzana Doležalová

osoba odborně způsobilá v oblasti bezpečnost a ochrana zdraví při práci, prokuristka společnosti BOFIA medical, s.r.o.
MUDr. Břetislav Štípek – odborný konzultant

odbornost: radiodiagnostika – 2 atestace z radiologie, praxe: od srpen 1976 Nemocnice Slaný, od 1977 – Nemocnice Rakovník, od roku 1985 do 2002 – primář Nemocnice Louny, od 2002 – doposud Nemocnice Slaný