JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., auditor, konzultant
Specialista na zdravotnické právo

Ing. Zuzana Doležalová, auditorka
Specialistka na BOZP a PO a management zdravotnických praxí

JUDr. Adam Doležal, auditor, konzultant
Specialista na zdravotnické právo, právník SPL ČR

 

Mgr. Jakub Uher, konzultant
Specialista na zdravotnické právo, právník SPL ČR a SPL DD ČR