Nabízíme Vám levné, jednoduché a rychlé splnění zákonných požadavků v oblastech BOZP a PO (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a Požární ochrana) prostřednictvím jednorázového auditu celého systému řízení BOZP a PO.

Audit odhaluje neshody s požadavky (legislativa, systémové normy ad.) i neefektivnost řešení BOZP a PO. Výstupem jsou identifikace a popis neshod, návrhy opatření a doporučení pro optimalizaci řešení BOZP a PO.

V rámci auditu Vám zajistíme:

  • Školení BOZP, PO
  • Poradenství v dané oblasti

 

Nabízíme individuální přístup a individuální řešení.

_________________________________________________

BOZP:

CO JE TO BOZP?

JE ZAVEDENÍ SYSTÉMU BOZP POVINNÉ?

JAKÝM ZPŮSOBEM DOCHÁZÍ K PREVENCI RIZIK?

JAKÉ JSOU POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE?

JAKÉ JSOU PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE?

BOZP VE ZDRAVOTNICTVÍ?

___________________________________________________

PO:

CO JE PO?

JE ZAVEDENÍ PO POVINNÉ?

JAKÉ JSOU POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE?

JAKÁ JSOU PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE??

PO A ZDRAVOTNICTVÍ?