Na poskytovatele zdravotních služeb je právními předpisy kladena celá řada administrativních povinností, o jejichž existenci v řadě případů poskytovatelé ani neví.

V rámci náročné péče o pacienty pak poskytovatelé ani nemají čas se těmito povinnostmi zabývat. Přesto s jejich nesplněním spojují právní předpisy citelné sankce (výjimečně až 2.000.000,- Kč).

Naším cílem je ulehčit poskytovatelům zdravotních služeb práci a poskytnout jim patřičné informace o jejich povinnostech spojených s provozováním ordinace a současně ve skutečnosti (in natura) zhodnotit aktuální dodržování těchto povinností. Toto hodnocení pak provádíme na základě „hloubkového právního auditu ordinace“, v jehož průběhu je vyhodnocován soulad či nesoulad s právními předpisy upravujícími poskytování zdravotních služeb. Na základě tohoto auditu pak navrhneme poskytovatelům další postup a případné zajištění nápravy.

Nově je nabízena v rámci auditu rovněž konzultace a poskytnutí vzorové dokumentace v oblasti GDPR.

Výhody Auditu:

  • Osobní přístup
  • Profesionalita
  • Respekt k odlišnostem
  • Námi prováděný audit se zaměřuje vždy na konkrétní ordinaci a je tak „šit na míru“ danému poskytovateli

Výhody proti konkurenci:

  • komplexnost služeb – žádná z jiných společností neposkytuje kontrolu takové šíře povinností (většina se omezuje pouze na kontrolu nakládání s léčivy a provozního řádu)
  • kontrola a poradenství v oblastech, kde ostatní společnosti audit nenabízejí (např. kontrola pojistných smluv, pracovních smluv, formální správnosti vedení zdravotnické dokumentace, atp.)
  • tým právníků se zkušenostmi v oblasti vedení lékařských praxí
  • školení BOZP a PO v ceně auditu

 

CeníkReferenceNáš tým