V dubnu 2014 firma BOFIA medical, s.r.o. provedla  v mé ordinaci audit  právních povinností  lékařské praxe. Jako lékař nemám příliš  času  sledovat změny v zákonech  a předpisech  týkajících  se  provozu  praxe.

Firma   BOFIA  po kontrole  mnou vedené agendy   uvedla všechny náležitosti  do  správné formy, doplnila  řadu dokumentů, zajistila  proškolení v PO a BOZP, uvedla  do souladu se současnou legislativou zastaralé   dokumenty. Vše seřazeno do jednoho šanonu. Z  mého pohledu  mi ubyla jedna  starost a jejich službu považuji  za  rozumnou  investici.

MUDr. Karol Franc, praktický lékař, Drásov

 

 

Vzhledem k mým zkušenostem se zaváděním kvality na předchozím pracovišti (v nemocnici) jsem k této problematice po nástupu do soukromé ambulance přistupovala hodně zodpovědně. I přes všechny snahy jsem musela konstatovat, že dokonalé zajištění všech právních a administrativních povinností nemůže zvládnout jeden člověk (navíc lékař – přetížený zdravotní péčí o kvanta pacientů), když jinde jsou k dispozici desítky pracovníků specializovaných na konkrétní problematiku. O spolupráci s firmou Bofia jsem proto neváhala ani chvíli a jak audit, tak jejich pomoc ve všech oblastech předčila moje očekávání. Pečlivost, profesionalita, flexibilita, velmi vstřícné jednání – tak bych mohla charakterizovat jejich služby. Splněním všech právních a administrativních povinností (doplnění chybějících dokumentů, zavedení nápravných opatření, skvělé rady v různých oblastech – legislativa, hygiena, pracovní lékařství… atp.) mi spadl kámen ze srdce a já se nyní mohu naplno věnovat péči o zdraví svých pacientů.
MUDr. Martina Hýžová, prakt. lék. pro dosp. PRALEDO s.r.o., Uherský Ostroh

 

 

Na podzim 2014 jsem si u firmy Bofia objednal audit naší ordinace praktického lékaře pro dospělé, zejména pro to aby vedení naší ordinace odpovídalo současné legislativě a administrativním povinnostem, které jsou na nás kladeny. Audit proběhl na vysoce profesionální úrovni a tak jak byl předem domluven. Vedení naší ordinace tak bylo obohaceno a celou řadu dokumentů, o kterých jsem do té doby neměl tušení. A to dle vyjádření auditorů patřila naše ordinace rozhodně k těm lepším. I proto jsem spokojen, že jsem si audit objednal a máme tak administrativní povinnosti pro vedení naší ordinace v pořádku.

MUDr. Jiří Pražák,, praktický lékař

 

Jak víte, zátěž nás soukromých lékařů jako provozovatelů zdr. zařízení je velká a zajištění provozu ordinaci je téměř v rozsahu 2. úvazku.  A vyhledávání informací je časově velmi náročné Z tohoto důvodu byl pro mě audit velkou pomocí.  S Vašimi službami jsem byla velmi spokojena. Cena byla příznivá.

MUDr. Bohdana Bahnerová, praktická lékařka, Vsetín