Kompletní cena za audit (včetně BOZP a PO) je 24.900,- Kč + cestovné. 

V případě zájmu o audit u  ordinací více lékařů (např. poliklinika) bude cena sjednána individuálně.

Cestovné mimo Prahu je účtováno paušální částkou za ujeté kilometry. Cena za 1 km činí 8 Kč,-. Maximální účtovaná částka za cestovné je 7000,- Kč.